“Ἀπόδοτε οὖν τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ” (κατά Ματθαίον)

• Που και πως οριοθετείται ο διαχωρισμός της μεταφυσικής έννοιας του Θεού από τους Δογματικούς Εκκλησιαστικούς κανόνες ;

• “Ουμανιστική Θεολογία” versus “Κανονικότητας” συστημικού λόγου: Που ή Πως ανιχνεύονται τα δυσδιάκριτα όρια της Θεολογικής ρητορικής και της Εκκλησιαστικής πρακτικής ;

• Όπως ο Cosmos έτσι και τα Κοινά των ανθρώπων ενέχουν τις αρχές της δυναμικής εξέλιξης από τη δημιουργία τους. Μολαταύτα: Γιατί η ανάγκη των κοινωνιών για πρόοδο ποδηγετείται πάγια από σειρά Εκκλησιαστικών συμβάσεων (βλ. Κονκορδάτο) και δογματικούς κανόνες ηθικοπλαστικών αρχών; Ποδηγέτηση, την οποία τα κυρίαρχα Μέσα Ενημέρωσης συνεπικουρούν. Ποδηγέτηση, που εν σπέρματι μάχεται τη δυναμική της κοινωνικής εξέλιξης.

“Die Religion ist das Opium des Volkes”
Η Θρησκεία έγινε όπιο και οι μάζες με το “θολωμένο” μυαλό, όπλο του Κράτους και της Εκκλησίας;
Σκοπός της Έκθεσης είναι η κατάδειξη του “παραλογισμού” του Θρησκευτικού ιερατικού συστημικού λόγου, αποδραματοποιώντας την “πίστη” και το “θρησκευτικό” συναίσθημα. Οι περισσότεροι άνθρωποι προτιμούν να αποκτήσουν την ψευδαίσθηση της κατανόησης του “νοήματος της Ζωής” υιοθετώντας άκριτα αντί του ουμανιστικού λόγου της Θρησκείας τις δογματικές επιταγές του Εκκλησιαστικού κανόνα, ο οποίος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος – ιστορικά – με την εμπορευματοποίηση και την πολιτική χειραγώγηση. Άλλωστε, η Θρησκεία υπήρξε ανέκαθεν η συνήθης αφετηρία κοινωνικού και πολιτικού εξτρεμισμού και από το “σύστημα” το δυνητικό εργαλείο υποδαύλισης κάθε αρνητικού -ισμού. Η Έκθεση κατ’ επέκταση προσπαθεί να αναδείξει την σημαντικότητα του σεκουλαρισμού για την “αφύπνιση” της κοινωνίας.
Κοινωνιολόγοι, Θεολόγοι, Διανοητές και άλλοι Φιλόσοφοι ανέκαθεν διατυπώνουν ερωτήματα που αγγίζουν την ουσία της δυναμικής των σχέσεων μεταξύ ατόμου και οργανωμένης κοινωνίας. Ερωτήματα που προκύπτουν από την αντίφαση μεταξύ θρησκευτικών διδαχών και των πρακτικών κοινωνικής χειραγώγησης από το πολιτικοθρησκευτικό Σύστημα.
Η έκθεση των 20 καλλιτεχνών επιχειρεί να προσδώσει στα πλαίσια των συνθηκών του σήμερα την οπτική των συμμετεχόντων στα ανωτέρω ερωτήματα. Αποτελεί ένα μικρό βήμα προβληματισμού και διαλόγου, ένα αλληγορικό ταξίδι ερμηνειών στη σχέση ανθρώπου και Συστήματος, μια προτροπή για σκέψη και έρευνα.
Το Κονκορδάτο* ρυθμίζει ως νομική σύμβαση, σειρά θεμάτων που αφορούν τις σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησίας. Το Κονκορδάτο εστιάζει κύρια στις πτυχές της δημόσιας ζωής που αφορούν την εκπαίδευση και τις οικογενειακές σχέσεις, ενώ παράλληλα ενέχει συνήθως την πρόθεση επηρεασμού του Πολιτειακού νομοθετικού έργου υπό το πρίσμα των δογματικών επιταγών της Εκκλησίας.

Α’ Mέρος
Εγκαίνια: Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 20:00
Διάρκεια: 2 – 15 Νοεμβρίου 2016
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 17:00 – 21:00 / Σάββατο και Κυριακή 12:00 – 18:00

Συμμετέχουν: Αλέξναδρος Μαγκανιώτης, Ανδρέας Χριστοδούλου, Ανέστης Ιωάννου, Βαγγέλης Σάββας, Γεράσιμος Γαλιατσάτος, Θοδωρής Τράμπας, Ιωάννης Δέδες, Μπάμπης Καραλής, Νίκος Λαμπρινός – Νίκος Μαρίνης

B’ Mέρος
Εγκαίνια: Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 20:00
Διάρκεια: 21 Νοεμβρίου – 4 Δεκεμβρίου 2016
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 17:00 – 21:00 / Σάββατο και Κυριακή 12:00 – 18:00

Συμμετέχουν: Ανδρέας Βούσουρας, Ανδρέας Παπαμιχαήλ, Γιάννης Δελαγραμμάτικας, Γιάννης Σινιόρογλου, Δημήτρης Γκέτσις, Δημήτρης Μεράντζας, Δημήτρης Τζικόπουλος, Nικόλαος Αρζουμανίδης, Ορέστης Καραλής, Σωκράτης Τσουμελέκας

Επιμελητής: GURAM Chachanidze
Βοηθός Επιμελητή: Ευθυμία Αθανασοδημητροπούλου


Nothing special: Just not Opium CONCORDAT*

“Render therefore unto Caesar the things which are Caesar’s; and unto God the things that are God’s” (Matthew 22: 21)

• Could there be a separation between the metaphysical sense of God and the Doctrinal Religious rulebook and how would it be delimited?

• “Humanist Theology” versus the “Regularity” of systemic discourse: How would the limits between theological rhetoric and ecclesiastical practice be detected?

• Just like the Cosmos, the Commons include the potential of evolution by definition. Why is the social need for progress constantly being ignored through Ecclesiastical conventions (like the Concordat) and supposedly ethical doctrinal principles? The mainstream Media seem to contribute to this ignorance even though it is opposed to the potentiality of social evolution.

• “Die Religion ist das Opium des Volkes”

Has religion become a type of opium and the masses a weapon for the state and church?
The goal of the Exhibition is to indicate the “absurdity” which the systemic Religious sacerdotal discourse entails and to remove the sentimental status of “faith” and “religiosity”. The majority of people remain satisfied by the mere illusion that they conceive the “meaning of Life” through adopting the doctrinal imperatives of church’s rulebook instead of the humanist discourse that religion includes. The ecclesiastic set of rules is historically linked to commercialization and political manipulation. Furthermore, religion has been the starting point for social and political extremism and other negative (-) isms. As a result, the Exhibition underlines the importance of secularism that would lead to the “awakening” of society.
Many questions have been established by Sociologists, Theologians, Intellectuals and Philosophers that intent to discover the essence of the dynamics between the individual and the organized society. These questions arise from the contradiction between the religious teachings and the practices of social manipulation inside the political and religious system.
Through this exhibition 20 artists shall express their contemporary point of view on the above subjects. It could constitute a first step towards meaningful concern and dialogue, an allegorical voyage of approaches on the relation between the individual and the System, an initiation into thought and research.
The Concordat*, as a legal convention, regulates a series of issues regarding the interaction between State and Church. The Concordat mainly focuses on several aspects of public life as education and family affairs, with the additional intention of affecting the legislative work of the State to comply with the doctrinal imperatives of the Church.

Part 1
Opening: Wednesday, November 2, 20:00
Duration: November 2 – 15, 2016
Visiting hours: Monday – Friday 17:00 – 21:00 / Saturday, Sunday 12:00 – 18:00

Participants: Alexandros Maganiotis, Andreas Christodoulou, Anestis Ioannou, Vangelis Savvas, Gerasimos Galiatsatos, Thodoris Trampas, Ioannis Dedes, Babis Karalis, Nikos Lamprinos – Nikos Marinis

Part 2
Opening: Monday, November 21, 20:00
Duration: November 21 – December 4, 2016
Visiting hours: Monday – Friday 17:00 – 21:00 / Saturday, Sunday 12:00 – 18:00

Participants: Andreas Vousouras, Andreas Papamichael, Giannis Delagrammatikas, Yiannis Sinioroglou, Dimitris Gketsis, Dimitris Merantzas, Dimitris Tzikopoulos, Nikolaos Arzoumanidis, Orestis Karalis, Sokratis Tsoumelekas

Curator: GURAM Chachanidze
Assistant Curator: Efthymia Athanasodimitropoulou