Εγκαίνια: Τετάρτη 3 Ιουνίου, 2015, 20:00
Διάρκεια: 4 Ιουνίου – 4 Ιουλίου, 2015

CHEAPART
Ανδρέου Μεταξά 25. Αθήνα 106 81

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη – Παρασκευή 17:00 – 21:00

Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Karin Maria Pfeifer, Christian Rupp, Sula Zimmerberger, Ewa Kaja, Christiane Spatt

Επιμέλεια flat1:

flat1 Team:

Dr. Markus Groll/ Theoretiker u Journalist
Dr. Karin Pfeifer/ bild. Künstlerin
Mag. Sula Zimmerberger/ bild. Künstlerin

Projekt: placebo_kooperation Wien Athen

Με την υποστήριξη: Österreichische Botschaft Athen

Austrian_Embassy_Ath

Την ημέρα των εγκαινίων θα παρουσιαστούν, στις 9:00 η εικαστική δράση – performance “δέμας” της Αιμιλίας Μπουρίτη, και στις 22:00 η live performance του μουσικού σχήματος Standmixer από τον χώρο της σύγχρονης jazz.

το ανθρώπινο σώμα. Λειτουργία και Δυσλειτουργία

Η προσέγγιση αυτή μπορεί επίσης να περιγράψει την οργάνωση του ανθρώπινου σώματος και τις πολύπλοκες διαδικασίες του όπως για παράδειγμα, η ανοσοαπόκριση ή τα διακυτταρικά συστήματα. Οι μικρότερες δυσλειτουργικές αποκλίσεις έχουν θανατηφόρες σωματικές και συναισθηματικές επιπτώσεις.
Παρουσιάζει ενδιαφέρον το στοιχείο της επίδρασης των φυσικών συνθηκών (ορμόνες) στα συναισθήματα.
Το Flat 1 πραγματεύεται το πόσο σταθερά και αξιόπιστα είναι αυτά τα συστήματα, και πώς τα εξωτερικά και εσωτερικά συστήματα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Τι συμβαίνει σε μια αντιπαράθεση διαφορετικών συστημάτων; Αν δεν αντιδράσουν σωστά στις αλλαγές και γεννούν τροποποιήσεις οι οποίες αρχικά έπρεπε να αποτραπεί;

© karin m. pfeifer

Το flat1 είναι καλλιτεχνικός χώρος (artist run space) στη Βιέννη, με ένα συνεχές πρόγραμμα ομαδικών, θεματικών εκθέσεων. Στόχος του flat1 είναι η προβολή της σύγχρονης τέχνης ποικίλων μέσων, όπως μουσική, προβολές και παραστάσεις, οι οποίες δημιουργούν ένα συμπαγές πολιτιστικό πρόγραμμα.

Το flat1 προωθεί την ανταλλαγή μεταξύ διεθνών καλλιτεχνών και πολιτιστικών δικτύων, μακριά από την ταυτότητα εμπορικών οργανισμών. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί από την ομάδα των εικαστικών καλλιτεχνών flat1, οι οποίοι εξελίσσονται καλλιτεχνικά μέσα επιμελητική δραστηριότητά τους και και το φάσμα της καλλιτεχνικής τους δράσεων.

Contact: flat1 www.flat1.at
facebook: https://www.facebook.com/kunstraum.flat1?fref=ts

Ο μη κερδοσκοπικός πολιτιστικός οργανισμός CHEAPART ιδρύθηκε το 1995, επικεντρώνοντας τον σκοπό του στη δημιουργία συνεργατικών δικτύων με άλλους οργανισμούς, ιδρύματα, γκαλερί, επιμελητές και καλλιτέχνες, έτσι ώστε να οικοδομηθεί μια στέρεη βάση που υποστηρίζει την υλοποίηση της σύγχρονης τέχνης και της πολιτιστικής ατζέντας εγχώριας και διεθνούς εμβέλειας.

Πρωταρχικός στόχος της CHEAPART είναι η συνεργασία για την διοργάνωση εκθέσεων που αφορούν τον πειραματισμό και στην έρευνα μέσω της καλλιτεχνικής έκφρασης, πέρα από οικονομικές δεσμεύσεις.

Η CHEAPART διατηρεί τα χαρακτηριστικά του artist run space, ενός ανοιχτού χώρου τέχνης με τη μορφή του μη-κερδοσκοπικού πολιτιστικού οργανισμού, που διατηρεί ετήσια ατζέντα ομαδικών και ατομικών εκθέσεων.

CHEAPART
Γιώργος Γεωργακόπουλος
Δημήτρης Γεωργακόπουλος

CHEAPART
Ανδρέου Μεταξά 25. Αθήνα 106 81
+210 3817517

office@cheapart.gr
www.facebook.com/cheapartofficial
www.twitter.com/cheapartathens

placebo

Opening: Wednesday, June 3, 2015, 20:00
Duration: June 4 – July 4, 2015

CHEAPART
25 A.Metaxa & Themistokleous str. Athens 106 81

Visiting hours: Tuesday – Friday 17:00 – 21:00

Artist: Karin Maria Pfeifer, Christian Rupp, Sula Zimmerberger, Ewa Kaja, Christiane Spatt

Curated by flat1:

flat1 Team:

Dr. Markus Groll/ Theoretiker u Journalist
Dr. Karin Pfeifer/ bild. Künstlerin
Mag. Sula Zimmerberger/ bild. Künstlerin

Projekt: placebo_kooperation Wien Athen

Supported by: Österreichische Botschaft Athen

Austrian_Embassy_Ath

On Wednesday June 3rd at 8:00, flat1 Wien opens Placebo‬ exhibition at CHEAPART.Athens. How does human body react to a placebo pseudo-promise of physical and emotional healing? At 9:00, Demas body changes to reveal its reality, live Performance by Emilia Bouriti. At 10:00 Standmixer contemporary music group from Vienna / Berlin presents a live jazz session with saxes, bass & drums.

the human body. Function and Dysfunktion

This approach can also describe the physical organisation of the human body, even complex processes as for example the immune response or intercellular systems. The smallest dysfunctional devia- tions have fatal physical and emotional consequences.
Interesting the influence of physical circumstances (hormones) on emotions. Flat 1 deals with the question of how stable these systems are, how external and internal systems interact. What happens in a confrontation of different systems? If they do not react appropriately to changes from the outside and produce alterations they originally were meant to prevent?

© karin m. pfeifer

flat1 is an art space in Vienna, with a rotating agenda of thematic group exhibitions. flat1 focuses on presenting contemporary art of varied media including music, film, performances which create a concurrent cultural program.

flat1 promotes exchanges among international artists and cultural networking, far from commercially oriented galleries. The program is designed by the flat1 team of visual artists, who evolve artistically through their curatorial activities and the fasma of their artistic activity.

Contact: flat1 www.flat1.at
facebook: https://www.facebook.com/kunstraum.flat1?fref=ts

CHEAPART Non-Profit Cultural organization established in 1995, builds affiliate networks with other organizations, institutions, galleries, curators and artists so as to build a solid foundation that supports the materialization of a contemporary art and culture agenda on a national and international level

CHEAPART’s immediate objective is to collaborate and organize exhibitions that involve experimentation and research for the art audience by unlocking pure artistic expression, setting aside financial commitments.

Since the first exhibition CHEAPART maintains its profile as an artist run space, open context gallery and a non-profit cultural organization that maintains an annual agenda of group and solo shows.

CHEAPART
Georg Georgakopoulos
Dimitris Georgakopoulos

CHEAPART
Α. Metaxa 25 Str.
Athens 106 81
+30 210 3817517

office@cheapart.gr
www.facebook.com/cheapartofficial
www.twitter.com/cheapartathens

placebo

Vernissage: am 3.6.2015, 20:00
Dauer der Ausstellung: 4.6. – 4.7. 2015

CHEAPART
25 A.Metaxa & Themistokleous str. Athens 106 81

öffnungszeiten: Di – Fr 17:00 – 21:00

beteiligte KünstlerInnen: Karin Maria Pfeifer, Christian Rupp, Sula Zimmerberger, Ewa Kaja, Christiane Spatt.

Kuratiert von flat1

Team von flat1:
Dr. Markus Groll/ Theoretiker u Journalist
Dr. Karin Pfeifer/ bild. Künstlerin
Mag. Sula Zimmerberger/ bild. Künstlerin

Projekt: placebo_kooperation Wien Athen

Die Ausstellung wird von der Oesterreichischen Botschaft in Athen unterstuetzt

Austrian_Embassy_Ath

Körper. Funktion und Dysfunktion – Theoretische Diskussion und thematische Hintergründe

«Wie der Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien, einen Tor- nado in Texas auslösen kann.“ Dieses Phänomen wird als Schmet- terlingseffekt bezeichnet und meint gegebenenfalls die erstaun- lich große Sensitivität mancher komplexer, nichtlinearen Systeme bezüglich kleiner Abweichungen in ihren Anfangsbedingungen. Schon geringfügig veränderte Details in der ursprünglichen Entste- hungshistorie können demzufolge zu einer völlig anderen Entwick- lung im langfristigen Verlauf führen.
Diese Theorie aus dem Jahr 1963, die dem Meteorologen Edward N. Lorenz zugeschrieben wird, stellt nicht nur für das von ihm analy- sierte System der Wettererscheinungen einen spannenden Ansatz dar. Das gilt für verschiedenste Systeme, wie etwa auch für soziolo- gische. So beschriebt etwa der österreichische Spielfilm “Lola rennt” (1998, Regie: Tom Tykwer) unterschiedliche Handlungsalternativen einer Beziehungsgeschichte in Bezug auf kleine zufällige Änderun- gen in den Anfangsphasen der konfliktträchtigen Verbindung der beiden Protagonisten. Auch reichten etwa eigentlich unscheinbare Details, um gar den Lauf der europäischen Geschichte – ein höchst komplexes System – zu ändern – als der Chauffeur des öster- reichischen Thronfolgers Ferdinand in Sarajewo im Jahr 1914 falsch abbog und nur infolge dieses Fahrfehlers in die Schusslinie seines Mörders geriet.

Dieser Ansatz kann aber auch und vor allem diverse physische Ordnungssystem des menschlichen Körpers beschreiben, begon- nen bei seinen mechanisch-funktionalen Organsystemen bis hin zu komplexen körperlichen Abläufen, wie der Immunantwort bzw. den innerzellulären Systemen (etwa der Citratzyklus zur Energiegewin-
nung). Kleinste – dysfunktionale – Abweichungen führen dabei zu fatalen Folgen wie Krankheit im physischen wie emotionalen Sinn. Spannend wird das Thema, wenn scheinbar psychische Ordnungs- systeme (also das momentane Empfinden) von physischen (etwa dem Hormonhaushalt) gesteuert werden.
flat1 wird dabei auch die künstlerische Frage stellen, wie stabil diese Systeme der Ordnung sind, welche Kriterien sie ausser dem Schmetterlingeffekt noch irritieren können, aber auch wie sich in- nere (dem Menschen innewohnende Systeme) und sogenannte äussere Systeme zueinander verhalten. flat1 thematisiert was passi- ert, wenn unterschiedliche Ordnungssysteme aneinandergeraten, sich die Hierarchien – die es vielleicht ohnehin nicht gibt – vermisch- en. Oder was passiert, wenn Ordnungssysteme nicht mehr flexibel auf Veränderungen rundherum reagieren und in Starrheit erst recht jene Veränderung provozieren, um deren Verhinderung sie ei- gentlich geschaffen wurden?

Mit dieser letzten Kausalkette spannt flat1 den Bogen zu politischen Ordnungssystemen und ihren Dysfunktionalitäten. Denn letztendlich gilt die Theorie des Schmetterlingseffekts im Sinne der Chaostheorie für fast alle Regelkreise die ineinandergreifen und so ein grösseres Ganzes determinieren. Gerade politische Ordnungssysteme sind da- bei – das zeigen die aktuellen geopolitischen Entwicklungen von der Ukraine bis nach Syrien ganz deutlich – höchst komplexe Regelkrei- se, die einander bedingen und beeinflussen und deren Funktionie- ren als eine der Grundvoraussetzung moderner Gesellschaften gilt. Kommen sie ins Ungleichgewicht wird nicht weniger als das Funktio- nieren der Gesellschaft als Ganzes in Frage gestellt.

© karin m. pfeifer

flat1 ist ein Kunstraum in Wien, der wechselnde, thematische Gruppenausstellungen zeigt. Der Schwerpunkt von flat1 liegt in der Präsentation zeitgenössischer bildender Kunst. Interdisziplinäres in Richtung Musik, Film, Performances bildet ein Zusatzprogramm, das ständig erweitert wird.

Ein Hauptanliegen dieses Kunstraumes ist die Förderung des Austauschs zwischen inter/nationalen KünstlerInnen und das Schaffen von Netzwerken abseits des kommerziell ausgerichteten Galerienbetriebs. Das Programm von flat1 wird von einem Team bildender Künstlerinnen gestaltet, die durch ihre kuratorische Tätigkeit das Spektrum ihres künstlerischen Tuns erweitern.

Kontakt: flat1 www.flat1.at
facebook: https://www.facebook.com/kunstraum.flat1?fref=ts

CHEAPART Non-Profit Cultural organization established in 1995, builds affiliate networks with other organizations, institutions, galleries, curators and artists so as to build a solid foundation that supports the materialization of a contemporary art and culture agenda on a national and international level

CHEAPART’s immediate objective is to collaborate and organize exhibitions that involve experimentation and research for the art audience by unlocking pure artistic expression, setting aside financial commitments.

Since the first exhibition CHEAPART maintains its profile as an artist run space, open context gallery and a non-profit cultural organization that maintains an annual agenda of group and solo shows.

CHEAPART
Georg Georgakopoulos
Dimitris Georgakopoulos

CHEAPART
Α. Metaxa 25 Str.
Athens 106 81
+30 210 3817517

office@cheapart.gr
www.facebook.com/cheapartofficial
www.twitter.com/cheapartathens